Lidé bez automobilu by volili koplexní pojištění

“Domácnosti, které nemají automobil, by si v případě jeho pořízení sjednaly převážně komplexní pojištění.”

Preference domácností bez automobilu

Více než polovina respondentů (55,6 %), kteří nemají automobil, by si v případě, kdy by si automobil pořizovali, by preferovala sjednání komplexního pojištění automobilu. Na základní pojistné limity a pouze povinné ručení by spoléhala pouze desetina (10,1 %) dotázaných.


Výzkum proběhl na vzorku 1 039 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 17. 4. až 21. 4. 2020.