Kteří poradci jsou nejúspěšnější ve sjednání úrazového pojištění?

“Podíl lidí se sjednaným úrazovým pojištěním je vyšší u klientů finančních poradců. U kterých společností je nejvyšší?”

Tři čtvrtiny respondentů (76,4 %), kteří využívají služeb finančních poradců, mají sjednané úrazové pojištění. Oproti nim dotázaných, kteří svého finančního poradce nemají, má sjednané úrazové pojištění jen necelá polovina (44,6 %).

Podíl úrazového pojištění a poradci

Nejvyšší podíl respondentů s uzavřeným úrazovým pojištěním je u těch, kteří využívají finanční poradce ze společnosti OVB Allfinanz (93,5 %) a Fincentrum & Swiss Life Select (86,4 %).

Podíl úrazového pojištění a poradenské společnosti

Společnosti jsou řazeny podle počtu respondentů, kteří využívají služeb jejich finančních poradců. V grafu jsou zařazeny pouze společnosti s dostatečným počtem hlasů.

Své úrazové pojištění si prostřednictvím finančního poradce sjednali nejčetněji respondenti, kteří využívají služeb poradce ze ZFP akademie (93,3 %) a OVB Allfinanz (86,2 %).

Způsob sjednání úrazového pojištění dle společností

Společnosti jsou řazeny podle počtu respondentů, kteří využívají služeb jejich finančních poradců. V grafu jsou zařazeny pouze společnosti s dostatečným počtem hlasů.


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.