Koupě nemovitosti: V zájmu vedou podnikatelé

“Domácnosti podnikatelů mají větší zájem o koupi vlastního bydlení než domácnosti zaměstnanců.”

infografika - zvažování aktivita

Téměř polovina domácností podnikatelů (48,1 %) zvažuje koupi vlastního bytu či rodinného domu. To je větší podíl než u zaměstnanců v soukromém (38,1 %) i státním (36,7 %) sektoru.


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.