Koupě bytu či domu? Zájem je nejvyšší u 3členných domácností

“Největší zájem o koupi vlastního bydlení mají tříčlenné domácnosti.”

infografika - zvažování domácnost

Zájem o koupi vlastního bytu či rodinného domu mají nejčastěji tříčlenné domácnosti (42 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.