Koronavirus donutil šetřit více lidi bez životního pojištění

“Lidé s životním pojištěním se museli v rámci koronavirové pandemie a vyhlášeného stavu nouze uskromnit méně než lidé bez životního pojištění.”

Životní pojištění a uskromnění

Zatímco lidí s životním pojištěním se v rámci vyhlášeného stavu nouze v důsledku pandemie koronaviru muselo uskromnit 55,2 %, lidí bez životního pojištění se musely uskromnit dvě třetiny (66,2 %).


Výzkum ve spolupráci s Mutumutu proběhl na vzorku 1 002 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 17. až 20. 4. 2020.