Kdo zvažuje koupi vlastního bydlení?

“Koupi vlastního bytu či rodinného domu zvažuje více než třetina lidí. Kdo nejčastěji?”

Více než třetina respondentů (36,5 %) zvažuje koupi bytu či rodinného domu.

Zvažování koupě vlastního bydlení

O koupi vlastního bytu či rodinného domu uvažuje více mužů (38,2 %) než žen (34,9 %).

Zvažování koupě vlastního bydlení - muži a ženy

Polovina respondentů bydlících v nájmu (50,9 %) uvažuje o koupi vlastního bytu či rodinného domu. O tomtéž uvažuje také téměř třetina dotázaných bydlících v družstevním bytě (31,6 %) i ve vlastním bytě (30,6 %).

Zvažování koupě vlastního bydlení - užívací titul


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.