Kdo využívá havarijní pojištění?

“Havarijní pojištění u všech svých vozů využívá téměř 40 % domácností. Jaké nejčastěji?”

Havarijní pojištění má sjednané ke všem svým automobilům 39,2 % domácností. Polovina domácností využívá pouze povinné ručení, přitom velká část (30,3 %) dokonce pouze s minimálními zákonnými limity.

Graf 1: Jak máte váš automobil pojištěný?/Jak máte vaše automobily pojištěné?

Havarijní pojištění

Komplexní pojištění automobilu včetně havarijního pojištění je přímo úměrné stáří vozu. Domácnosti s automobily starými do 2 let využívají havarijní pojištění z 81,6 %, zatímco domácnosti s vozy staršími 10 let jen z jedné čtvrtiny (23,9 %). Tyto domácnosti také nejčastěji využívají pouze povinné ručení se zákonnými limity (25,9 %).

Graf 2: Pojištění automobilu podle stáří vozu/průměrného stáří vozů v domácnosti

Havarijní pojištění a stáří vozu

Způsob pojištění automobilů se také liší podle zvolené formy financování jeho pořízení. Havarijní pojištění využívají nejčastěji lidé využívající leasing (59,8 %), kteří také nejméně spoléhají pouze na zákonné limity povinného ručení (7,3 %).

Graf 3: Pojištění automobilu podle způsobu financování jeho pořízení

Havarijní pojištění a způsob financování


Výzkum proběhl na vzorku 1 039 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 17. 4. až 21. 4. 2020.