Kdo neuvažuje o hypotéce a pořízení vlastního bydlení?

“O pořízení vlastního bydlení neuvažuje necelá pětina respondentů… napříč všemi věkovými kategoriemi.”

Hypotéka a věk

Nejčastěji o hypotečním úvěru uvažují respondenti ve věku do 26 let (60,9 %). S přibývajícím věkem přibývá lidí s hypotékou i s vlastním bydlením bez hypotečního úvěru.


Výzkum proběhl na vzorku 1 132 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. až 27. 3. 2020.