Kdo je ochoten uzavřít životní pojištění online?

“Životní pojištění i samostatné úrazové pojištění jsou ochotni uzavřít online nejčastěji lidé s vysokými příjmy.”

Životní pojištění online

Ochota uzavřít životní pojištění i úrazové pojištění online roste s příjmem respondentů. Životní pojištění je ochotna sjednat online pětina (18,3 %) a úrazové pojištění čtvrtina (23,7 %) respondentů s příjmem nad 45 tis. Kč.


Výzkum proběhl na vzorku 1 347 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 14. 6. 2020.

Sdílet