Kdo důvěřuje finančním poradcům nejvíce?

“Finančním poradcům důvěřují nejvíce lidé s velmi špatnou finanční gramotností.”

Důvěra ve finanční profese a finanční gramotnost

Respondenti, kteří hodnotí svou finanční gramotnost jako velmi špatnou, častěji než ostatní důvěřují finančním poradcům (5,3) a pojišťovacím agentům (4,5).

Respondenti hodnotili důvěru v jednotlivé profese na škále od 1 (nedůvěřuji vůbec) do 10 (zcela důvěřuji).


Výzkum proběhl na vzorku 1 150 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 8. 1. 2021 až 10. 1. 2021. Výzkum se uskutečnil ve spolupráci s pojišťovnou Mutumutu.