Jsou lidé ochotni pustit třetí strany ke svému účtu?

“V žádném případě ke svému účtu nepustí třetí strany jen dvě pětiny lidí s mobilním bankovnictvím.”

Přístup k účtu třetími stranami

Pouze dvě pětiny (38,2 %) respondentů s mobilním bankovnictvím by za žádnou cenu nezpřístupnily svůj bankovní účet třetí straně. Téměř polovinu by přesvědčila ke zvážení licence ČNB (44,5 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 180 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 23. až 25. 9. 2020. Průzkum byl realizován ve spolupráci se společností Patron.