Jaké důvěře se těší finanční poradci a bankéři?

“Lidé důvěřují více bankéřům než finančním poradcům. Lékaři porážejí všechny.”

Důvěra v profese

Důvěra respondentů v bankéře (5,2) je vyšší než důvěra ve finanční poradce (4,9), investiční experty (4,7) či pojišťovací agenty (4,2). Ze sledovaných profesí se nejvyšší důvěře těší lékaři (7,5) a učitelé (6,6), nejnižší podobmní prodejci (2,0) a politici (2,5).

Respondenti hodnotili důvěru v jednotlivé profese na škále od 1 (nedůvěřuji vůbec) do 10 (zcela důvěřuji).


Výzkum proběhl na vzorku 1 150 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 8. 1. 2021 až 10. 1. 2021. Výzkum se uskutečnil ve spolupráci s pojišťovnou Mutumutu.