Jak změnil koronavirus uvažování lidí o životním pojištění?

“Téměř polovina lidí, kteří uvažovali o uzavření životního pojištění, v důsledku koronaviru změnila svůj přístup. Jak?”

Graf: Změnilo se vaše uvažování o životním pojištění v důsledku koronaviru?

Koronavirus s změna přístupu k ŽP

Téměř pětina (18,3 %) respondentů uvažujících o uzavření životního pojištění své rozhodnutí v důsledku koronakrize odložila. Desetina (11,5 %) dotázaných naopak chce uzavřít životní pojištění dříve.


Výzkum proběhl na vzorku 1 132 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. až 27. 3. 2020.