Jak lidé hodnotí svou finanční gramotnost?

“Lidé nejčastěji svou finanční gramotnost považují za docela slušnou či průměrnou.”

Finanční gramotnost

Respondenti považují svou dovednost vycházet s penězi a hospodařit nejčastěji za docela slušnou (43,3 %) či průměrnou (38,4 %). Pouze zlomek dotázaných svou finanční gramotnost považuje za špatnou (5 %) či velmi špatnou (2,5 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 150 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 8. 1. 2021 až 10. 1. 2021. Výzkum se uskutečnil ve spolupráci s pojišťovnou Mutumutu.

Sdílet