Internetové bankovnictví je bezpečné pro digitální nadšence

“Internetové bankovnictví považují za nejbezpečnější digitální nástroj nejčetněji lidé, kteří jsou vstřícní moderním technologiím.”

Podíl respondentů, kteří považují za nejbezpečnější digitální nástroj internetové bankovnictví, stoupá se sebehodnocením vlastních digitálních dovedností. Nejvyšší je u dotázaných, kteří považují své digitální dovednosti na velmi vysoké úrovni (35,5 %).

Bezpečnost internetového bankovnictví a digitální dovednosti

Respondenti, kteří uvedli, že jsou pro ně digitální pracovní nástroje naprosto důležité (37,4 %), považují internetové bankovnictví za nejbezpečnější digitální nástroj četněji než dotázaní, pro které jsou důležité částečně (26,4 %) nebo vůbec (21,5 %).

Bezpečnost internetového bankovnictví a digitální pracovní nástroje

Internetové bankovnictví považuje za nejbezpečnější digitální nástroj více než třetina (36,2 %) respondentů, kteří sami rádi vyhledávají nové digitální nástroje, ale jen necelá čtvrtina (22 %) dotázaných, kteří si vystačí s nástroji, které aktuálně využívají.

Bezpečnost internetového bankovnictví a ochota učit se nové nástrojei


Výzkum proběhl na vzorku 565 respondentech. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 11. 3. 2022 až 17. 3. 2022.