Inflace jako příčina růstu cen nemovitostí?

“Obavy z inflace stojí za růstem cen nemovitostí především u lidí bez vlastní nemovitosti.”

Růst - vlastnictví nemovitostí

Obavy z inflace jsou hlavní příčinou současného růstu cen nemovitostí podle čtvrtiny respondentů, kteří vlastní nemovitost (25,4 %), ale podle třetiny dotázaných, kteří žádnou nemovitost nevlastní (33,4 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.