Hypotéka není hlavním důvodem pro uzavření životního pojištění

“U generace 31 – 35 let, která si nejčastěji bere hypotéku, je penetrace životního pojištění stále nízká”

Pouze 5,6 % respondentů mezi 31 – 35 lety má životní pojistku uzavřenu kvůli hypotéce. Dalších 34,4 % lidí této věkové kategorie si pojištění sjednalo z jiného důvodu. Zbylých 60,0 % pak životní pojistku vůbec nemá.

U respondentů věkové kategorie 21 – 40 let, kteří mají životní pojištění uzavřeno, hrála hypotéka v rozhodování jen minimální roli. Pouze u lidí mezi 36 – 40 lety hypotéka jako důvod ke sjednání pojistky dosáhla 20,3 %.


* Výzkum proběhl na vzorku 1035 respondentů, přičemž statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů a respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Sběr dat proběhl 15. – 20. 6. 2019 a vyhodnocení a interpretace v období 1. 7. – 15. 9. 2019.