Hypoteční klienti: Podnikatelé vs. zaměstnanci

“Podnikatelé s hypotékou jsou ochotni platit vyšší sazby než zaměstnanci.”

Ochota platit úrok dle aktivity lidí s hypotékou

Podnikatelé splácející hypoteční úvěr (13,2 %) jsou méně četně než zaměstnanci ve státním (16,9 %) i soukromém (23,6 %) sektoru ochotni platit za hypotéku jen úrokové sazby do 2 %. Naopak podnikatelé jsou četněji než zaměstnanci ochotni platit úrokové sazby od 5 % do 6 % (7,9 %) i nad 6 % (5,9 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 116 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. 2022 až 30. 3. 2022.