Havarijní pojištění využívá velká část domácností

Havarijní pojištění u všech automobilů v domácnosti má uzavřeno téměř 40 % respondentů

Havarijní pojištění a povinné ručení

Všechny automobily v domácnosti má havarijně pojištěno 39,2 % respondentů. Desetina (11 %) respondentů využívá pro každý automobil v domácnosti jiné pojištění. Polovina respondentů má automobil/y pojištěné pouze zákonným povinným ručením, v nich pětina (19,5 %) využívá vyšší než minimální pojistné limity.


Výzkum proběhl na vzorku 1 039 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 17. 4. až 21. 4. 2020.