Doporučení poradce není pro uzavření životního pojištění důležité

“Doporučení finančního poradce hraje roli při sjednání životní pojistky jen v 11,4 % případů”

U respondentů jsme zjišťovali, jaký byl důvod pro sjednání jejich životní pojistky.


* Výzkum proběhl na vzorku 1035 respondentů, přičemž statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů a respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Sběr dat proběhl 15. – 20. 6. 2019 a vyhodnocení a interpretace v období 1. 7. – 15. 9. 2019.