Domácnosti s vyšším příjmem jsou ochotni platit více na hypotéku

“S rostoucím příjmem domácnosti stoupá též podíl příjmů, který jsou lidé ochotni vydat na splátku hypotéky.”

Příjem a DSTI

Dotázaní z domácností s vyšším příjmem jsou četněji ochotni vydávat na splátku hypotečního úvěru vyšší podíl rodinných příjmů než respondenti z domácností s nižšími příjmy.


Výzkum proběhl na vzorku 1 116 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. 2022 až 30. 3. 2022.