Co stojí za růstem cen nemovitostí?

“Za růstem cen nemovitostí je především obava z inflace. Není to ale jediný faktor.”

Důvody růstu nemovitostí . koláčový graf

Více než čtvrtina respondentů se domnívá, že hlavní příčinou růstu cen nemovitostí jsou obavy z inflace (28,4 %). Necelá čtvrtina je přesvědčena, že ceny nemovitostí rostou vždy (23,9 %) a téměř pětina dotázaných přičítá růst spekulantům (17,3 %). Nedostatečná výstavba (15,3 %) se umístila až na čtvrtém místě.


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.