Co přesvědčí ke spolupráci s placeným poradcem muže a co ženy?

“Muže četněji než ženy ke spolupráci s placeným poradcem přesvědčí výnos a profesionalita poradce.”

Co přesvědčí ke spolupráci s placeným poradcem - muži a ženy

Muže, kteří neodmítají spolupráci s placeným finančním poradcem zcela, četněji než ženy přesvědčí ke spolupráci výnos, který jim pomůže dosáhnout (37,4 % vs. 31,5 %), a profesionalita a přístup poradce (28,2 % vs. 23,3 %). Naopak ženy četněji než muže přesvědčí zajištěná úspora (22 % vs. 15,3 %) a zkušenosti známých a příbuzných (23,3 % vs. 19 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 036 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 24. 2. 2022 až 2. 3. 2022.

Sdílet