Ceny nemovitostí: Vzrostou?

“Jak se budou vyvíjet ceny nemovitostí v následujících třech letech podle názorů lidí?”

Ceny nemovitostí

Více než dvě pětiny respondentů (43,3 %) očekávají, že v příštích 3 letech ceny nemovitostí prudce vzrostou. Další třetina dotázaných (33,3 %) předpokládá mírný růst cen.


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.