Cena nevede při výběru pojištění domácnosti

“Nejčastějším hlavním faktorem při výběru pojištění domácnosti není cena. Vede souběh s dalšími pojistkami.”

Při výběru pojištění domácnosti respondenti průzkumu uváděli jako hlavní rohodovací faktor cenu z 20 %. Častějším faktorem (26 %) ale byla skutečnost, že u dané pojišťovny měli i další pojistky.

rozhodující pro výběr pojištění domácnosti


Průzkum proběhl na vzorku 1 026 respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Sběr dat proběhl 11. 12. – 13. 12. 2019.