Získání hypotéky se nejvíce obávají mladí lidé od 26 do 35 let

“Více než 50 % lidí, kteří jsou rádi, že hypotéku vůbec získali, bydlí v nájmu/podnájmu.

“Co bylo rozhodující pro výběr banky?” Na tuto otázku v rámci provedeného dotazníkového šetření odpovědělo 6,71 % respondentů, že budou rádi, pokud hypotéku vůbec dostanou. U této skupiny lidí dále vyplynulo, že z více než 50 % bydlí v nájmu/podnájmu. Podstatně menší zastoupení, které je ale téměř na shodné úrovni, má bydlení u rodičů/příbuzných/známých a vlastní byt či dům.

Bydlení lidí obávajících se o získání hypotéky

Věkové zastoupení respondentů, kteří vyjádřili obavy ze získání hypotéky, je z více než 50 % v rozmezí 26 – 35 let. Mladí lidé od 21 do 25 let představují 19% zastoupení.

Věkové rozložení lidí obávajících se o získání hypotéky

Nejvíce obav o získání hypotečnío úvěru mají lidé v Praze a ve Středočeském kraji. Více se také obávají ženy (63,77 %) než muži (36,23 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1029 respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Sběr dat proběhl 30. 10. – 4. 11. 2019. Vyhodnocení a interpretace probíhala v období 5. – 12. 11. 2019.