Závažná onemocnění pojišťují především optimističtí poradci

“Optimističtí poradci doporučují pojištění závažných onemocnějí četněji než ostatní.”

Doporučení sjednání pojištění závažných onemocnění a tržní sentiment

Finanční poradci, kteří očekávají růst svého provizního obratu, doporučují pojištění závažných onemocnění svým klientům významně četněji než ostatní. Všem svým klientům ho doporučuje téměř polovina (46,9 %) a přibližně ¾ klientům pětina (18,4 %) z nich.


Výzkum proběhl na vzorku 103 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 31. 10. až 25. 11. 2022.