Využívají poradci automatické vyhodnocení zdravotního stavu?

“Při sjednání životního pojištění využívají automatické vyhodnocení zdravotního stavu klienta dva ze tří poradců.”

Využívání automatického vyhodnocení zdravotního stavu

Dvě třetiny dotázaných finančních poradců (67,7 %), kteří se věnují životnímu pojištění, využívají automatické vyhodnocení zdravotního stavu při sjednávání životního pojištění pro své klienty.


Výzkum proběhl na vzorku 102 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 15. 5. až 10. 7. 2023.