Vnímání zákaznické zkušenosti: Pooly vs. strukturální firmy

“Finanční poradci z poolů hodnotí pooly lépe a strukturální společnosti hůře než poradci ze strukturálních společností.”

Nejlepší vnímání zákaznické zkušenosti respondenty z řad poradců působících pod broker pooly mají Broker Trust (6,60) a SAB servis  (6,24). Ze strukturálních firem se nejlépe s odstupem umístil 4fin (5,11).

Zákaznická zkušenost - broker pooly

Nejlepší hodnocení zákaznické zkušenosti respondenty z řad poradců působících ve strukturálních firmách má shodně Broker Trust (6,32) a SAB servis (6,32). V tomto případě 4fin (6,19) je za nimi v těsném závěsu.

Zákaznická zkušenost - strukturální společnosti

Finanční poradci z broker poolů hodnotí broker pooly lépe a strukturální společnosti hůře než poradci ze strukturálních společností.

Zákaznická zkušenost - rozdíl broker pooly a strukturální společnosti

V grafu je zobrazen rozdíl mezi hodnocením poradců z broker poolů a ze strukturálních společností. Kladná hodnota znamená, že hodnotitelé z poolů dávali vyšší skóre než ze strukturálních firem a naopak.

Respondenti z řad finančních poradců hodnotili na škále od 0 – zaznamenávám pouze zcela negativní zkušenosti zákazníků do 10 – zaznamenávám pouze zcela pozitivní zkušenosti zákazníků. Měli možnost zvolit “nedokážu posoudit”.


Výzkum proběhl na vzorku 203 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 24. 11. 2021 až 20. 2. 2022.