Videohovor? Pro lidi ochotné koupit hypotéku online je řešením

“Videohovory se přízni netěší. Pro lidi, kteří jsou ochotni uzavřít online hypotéku, ale mohou být řešením”

Pouze desetina (13 %) respondentů je ochotna uzavřít finanční produkty prostřednictvím videokonference či videohovoru i k uzavření finančních produktů, které by jinak online neuzavřela. Naopak 60 % respondentů by videokomunikaci k uzavření finančních produktů nevyužilo ani u produktů, které by jinak online sjednali.

Videokonference

Ještě menší ochota využít ke sjednání finančních produktů videohovor je u respondentů, kteří mají zkušenost s online uzavřením hypotečního úvěru.Ti by uvítali možnost uzavření finančních produktů prostřednictvím videokonference významně méně často než průměr všech dotázaných (65 % oproti 60 %).

Videokonference a sjednané hypotéky

Naopak respondenti, kteří vyjádřili ochotu uzavřít hypoteční úvěr online, mají i vyšší ochotu sjednat finanční produkty prostřednictvím videohovoru (31,1 %23 %).

Videokonference a ochota hypotéky


Výzkum proběhl na vzorku 1 347 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 14. 6. 2020.