Ve které velké strukturální společnosti si poradci vydělají nejvíc?

“Šestice strukturálních finančně poradenských společností má více než 500 vázaných zástupců. Kde si vydělají nejvíce?”

Příjem MLM

Obecně nejnižší obraty mezi největšími strukturálními finančně zprostředkovatelskými společnostmi mají vázaní zástupci OVB Allfinanz a ZFP akademie. Naopak nejvyšších obratů dosahují vázaní zástupci Broker Consulting.


Zdroj dat: Databáze registrovaných subjektů České národní banky (ČNB) k 16. 7. 2020, veřejné databáze ekonomických subjektů. Velikost společnosti je posuzována podle počtu registrovaných vázaných zástupců – fyzických osob. Analyzovány jsou společnosti s více než 500 vázanými zástupci.