Uzavření online přes videohovor? Havarijko spíš než povinné ručení

“Lidé ochotní online sjednat havarijní pojištění, jsou videohovorům nakloněni více nž lidé ochotní online sjednat povinné ručení.”

Havarijko a povinné ručení přes videohovor

Respondenti, kteří vyjádřili ochotu uzavřít havarijní pojištění online, mají i vyšší ochotu sjednat finanční produkty prostřednictvím videohovoru (33,2 %16,8 %) než dotázaní, kteří jsou ochotni sjednat online povinné ručení (27,8 %12,8 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 347 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 14. 6. 2020.