U které banky jsou hypoteční klienti nejspokojenější?

“Se svou hypotékou jsou nejčetněji spokojeni klienti Komerční banky a ČSOB.”

Spokojenost s hypotékou - banka

Nejvyšší podíl respondentů spokojených se svou hypotékou je mezi dotázanými klienty Komerční banky (93,7 %) a ČSOB (92,2 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.

Sdílet