Třetina lidí s vysokými příjmy je ochotna sjednat autopojištění online

“Ochota sjednat havarijní pojištění nebo povinné ručení online roste s výší příjmů dotazovaných.”

Největší ochotu sjednat havarijní pojištění online mají respondenti s příjmem přesahujícím 45 tis. Kč (32,3 %). U povinného ručení je ochota u respondentů s příjmy nad 45 tis. Kč shodná s ochotou respondentů s příjmy od 30 tis. Kč do 45 tis. Kč (33,3 %).

Havarijní pojištění - online ochota - příjem


Výzkum proběhl na vzorku 1 347 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 14. 6. 2020.