štítek: bankovní data

Které pojišťovně lidé platí povinné ručení nejčetněji?

"Bankovní klienti platí ze sledovaných bankovních účtů povinné ručení nejčetněji Generali České pojišťovně." Povinné ručení platí sledovaní bankovní klienti nejčetněji u Generali České pojišťovny (21,4...

Kdo platí povinné ručení?

"Povinné ručení ze sledovaného účtu platí stejně četně muži i ženy. Rozhoduje věk." Povinné ručení platí ze sledovaného účtu desetina bankovních klientů (11,2 %). Ženy (11,5...

Kdo platí bankovní půjčky?

"Mezi sledovanými bankovními klienty není příliš velký rozdíl ve splácení bankovních půjček mezi muži a ženami." Bankovní půjčky platí ze sledovaného účtu téměř pětina bankovních...

Bankovní půjčky lidé nejčetněji platí České spořitelně

"Bankovní půjčky ze sledovaných účtů splácí lidé nejčetněji České spořitelně." Bankovní půjčky platí sledovaní bankovní klienti nejčetněji u České spořitelny (26 %), Hello Bank (15...

V jakém věku lidé platí životní pojištění?

"Podíl lidí platících životní pojištění stoupá s věkem... až do 54 let." Nejčetněji platí životní pojištění lidé ve věku od 45 do 54 let (27,9...

Nebankovní půjčky zatěžují rozpočet rostoucím tempem

“Podíl výdajů na nebankovní půjčky v posledních obdobích roste.” Podíl výdajů na splátky nebankovních půjček sledovaného vzorku bankovních klientů má rostoucí trend. V lednu 2023...

Ženy platí životní pojištění četněji než muži

"Mírně četněji ze sledovaného účtu platí životní pojištění ženy než muži." Ženy (14,5 %) platí životní pojištění četněji než muži (13,3 %). Bankovní transakční data 43...

Průměrná splátka nebankovních půjček roste

“V roce 2022 stoupla průměrná výše splátek nebankovních půjček o více než desetinu.” Průměrná výše splátek nebankovních půjček sledovaného vzorku bankovních klientů v roce 2022...

Nebankovní půjčky? Splácí pětina lidí…

“Téměř pětina sledovaných bankovních klientů splácí nebankovní půjčky.” Téměř pětina klientů ze sledovaného vzorku bankovních klientů splácí nebankovní půjčky (17,7 %). Bankovní transakční data 43 040 klientů....