Stavební spoření online? Lidé ve vyšším středním věku

“Lidé ve vyšším středním věku se vymykají v uzavírání stavebního spoření online.”

Dotazovaní ve věku 41 až 55 let mají významně vyšší zkušenosti s online sjednáním stavebního spořením (12,9 %) než ostatní věkové kategorie.

Stavební spoření - uzavření online - věk


Výzkum proběhl na vzorku 1 347 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 14. 6. 2020.