Stabilita společností podle poradců a manažerů

“Jak hodnotí stabilitu poradenských společností lidé na poradenských a na manažerských pozicích?”

Nejlepší hodnocení stability společnosti respondenty z řad poradců na poradenských pozicích má Broker Trust (7,57) a SAB servis (7,07).

Vnímání stability společností poradci na poradenských pozicích

Respondenti z řad finančních poradců hodnotili na škále od 0 – zcela nestabilní společnost do 10 – naprosto stabilní společnost. Měli možnost zvolit “nedokážu posoudit”.

Nejlepší hodnocení stability společnosti respondenty z řad poradců na manažerských a vyšších pozicích má Broker Trust (7,97) a SAB servis (7,14).

Vnímání stability společností poradci na manažerských a vyšších pozicích

Respondenti z řad finančních poradců hodnotili na škále od 0 – zcela nestabilní společnost do 10 – naprosto stabilní společnost. Měli možnost zvolit “nedokážu posoudit”.

Manažeři hodnotí lépe než poradci stabilitu společnosti 4fin  (-0,65). Naopak poradci hodnotí výrazně lépe stabilitu  společností Chytrý Honza (+1,46) a Gepard Finance (+1,23).

Rozdíl vnímání stability finančně poradenských společností dle poradců na poradenských a manažerských pozicích

V grafu je zobrazen rozdíl mezi hodnocením poradců na poradenských pozicích a na manažerských a vyšších pozicích. Kladná hodnota znamená, že hodnotitelé na poradenských pozicích dávali vyšší skóre než manažeři a naopak.


Výzkum proběhl na vzorku 160 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 26. 5. až 21. 7. 2022.

Sdílet