Stabilita poradenských společností podle poradců a manažerů

“Finanční poradci vnímají stabilitu poradenských společností lépe než manažeři. až na výjimky.”

Nejstabilnějšími poradenskými společnostmi podle respondentů z řad poradců na poradenských pozicích jsou Broker Trust (8,27) a SAB servis (7,60).

Vnímání značek - stabilita společnosti - poradci

Nejstabilnějšími poradenskými společnostmi podle respondentů z řad poradců na manažerských a vyšších pozicích jsou Broker Trust (7,61) a Broker Consulting (6,74).

Vnímání značek - stabilita společnosti - manažeři

Finanční poradci na poradenských pozicích hodnotí společnosti častěji lépe než poradci na manažerských a vyšších pozicích. Manažeři hodnotí lépe strukturální firmy.

Vnímání značek - stabilita společnosti - rozdíl poradců a manažerů

V grafu je zobrazen rozdíl mezi hodnocením poradců na poradenských pozicích a na manažerských a vyšších pozicích. Kladná hodnota znamená, že hodnotitelé na poradenských pozicích dávali vyšší skóre než manažeři a naopak.

Respondenti z řad finančních poradců hodnotili na škále od 0 – zcela nestabilní společnost do 10 – naprosto stabilní společnost. Měli možnost zvolit “nedokážu posoudit”.


Výzkum proběhl na vzorku 203 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 24. 11. 2021 až 20. 2. 2022.