Spolupracují poradci s realitními makléři?

“Dvě třetiny finančních poradců spolupracují s realitním makléřem. Kdo jsou?”

Dvě třetiny (64,5 %) dotázaných finančních poradců spolupracují v oblasti realit s realitním makléřem a téměř desetina (8,9 %) poradců je zároveň realitním makléřem.

Spolupráce poradce s realitním makléřem

S realitním makléřem nejčetněji nespolupracují finanční poradci s ročním provizním obratem do 500 tis. Kč (44,4 %).

Spolupráce poradce s realitním makléřem - provizní obrat

Finanční poradci z broker poolů i ze strukturálních společností spolupracují s realitními makléři srovnatelně četně. Poradci ze strukturálních společností (8,8 %) jsou četněji než poradci z poolů (6,8 %) sami též realitními makléři.

Spolupráce poradce s realitním makléřem - typ společnosti


Výzkum proběhl na vzorku 203 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 24. 11. 2021 až 20. 2. 2022.