SAB servis předběhl Broker Trust. Poradci ho vnímají lépe

“Celkově finanční poradci vnímají nejlépe společnosti SAB servis a Broker Trust.”

Nejlepší hodnocení respondentů v celkovém vnímání společnosti mají broker pooly SAB servis (7,18) a Broker Trust (6,83).

Vnímání značek

Respondenti z řad finančních poradců hodnotili na škále od 0 – zcela nesympatická společnost do 10 – naprosto sympatická společnost. Měli možnost zvolit “nedokážu posoudit”.

Jako naprosto sympatickou společnost vnímá SAB servis desetina (10,6 %) respondentů.

Vnímání - SAB

Jako naprosto sympatickou společnost vnímá Broker Trust desetina (9,7 %) respondentů.

Vnímání - BT


Výzkum proběhl na vzorku 113 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 23. 1. až 20. 3. 2023.