SAB servis má nastartovaný rychlý růst

„SAB servis roste. Jak se vyvíjí počet jeho vázaných zástupců?“

SAB servis neměl v roce 2013 ani dvacet vázaných zástupců pro oblast pojištění (PPZ) a ještě méně jich měl pro oblast investic. Pak nastartoval rychlý růst a počátkem letošního roku má pro oblast pojištění registrováno 782 vázaných zástupců, pro oblast investic 417 vázaných zástupců a pro úvěrové produkty 566 vázaných zástupců.

Graf 1: Vývoj počtu vázaných zástupců SAB servis

SAB servis - vývoj počtu vázaných zástupců

Poznámka: Údaje vždy k 31. 12. příslušného roku, rok 2020 k 20. 1.

Zdroj dat: Seznam registrovaných subjektů ČNB

V oblasti investic se počátkem roku 2020 projevilo konec přechodného období pro povinné zkoušky k prokázání odborné způsobilosti, což způsobilo pokles počtu vázaných zástupců pro investice z 570 koncem roku 2019 na 417.

Největší hustotu mají vázaní zástupci SAB servisu v Ostravě. Společnost je silná také v Praze a na Olomoucku. Pro oblast pojištění a úvěrů má SAB servis vysokou hustotu vázaných zástupců v Plzni, což ale neplatí pro oblast investic. Ty jsou v této společnosti silné v Českých Budějovicích.

Graf 2: Regionální rozmístění vázaných zástupců SAB servis

a) Vázaní zástupci pro investice

SAB servis - vázaní zástupci investice

b) Vázaní zástupci pro pojištění  SAB servis - vázaní zástupci úvěry

a) Vázaní zástupci pro úvěry

SAB servis - vázaní zástupci úvěry

Zdroj dat: Seznam registrovaných subjektů ČNB k 20. 1. 2020

Sdílet