S jakými sazbami splácí úvěry hypoteční dlužníci?

“Dvě třetiny lidí s hypotékou má úrokové sazby do 3 %.”

Úroková sazba hypotéky

Dvě pětiny respondentů, kteří aktuálně splácí hypoteční úvěr, mají úrokovou sazbu mezi 2 % a 3 % (39,8 %) a více než čtvrtina do 2 % (27,7 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 116 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. 2022 až 30. 3. 2022.