S jakým realitním makléřem spolupracují finanční poradci

“Finanční poradci nejčetněji spolupracují s realitním makléřem mimo centrálu.”

Finanční poradci, kteří nejsou sami realitním makléřem a kteří spolupracují s realitními makléři, využívají nejčetněji realitní makléře mimo centrálu vlastní poradenské společnosti. Více než polovina (55,7 %) finančních poradců spolupracuje v oblasti realit s realitním makléřem mimo vliv centrály jeho finančně poradenské společnosti. Dvě pětiny (38,2 %) dotázaných finančních poradců spolupracují s realitním makléřem ze skupiny poradenské společnosti.

Spolupráce realiťáka s poradcem - odkud je realiťák

Finanční poradci působící pod strukturálními společnostmi (63 %) významně četněji než poradci působící pod broker pooly (23,6 %) spolupracují s realitními makléři ze skupiny poradenské společnosti. Naopak poradci z poolů (8,3 %) četněji než poradci ze strukturálních firem (2,2 %) spolupracují s makléři doporučenými centrálou.

Spolupráce realiťáka s poradcem - odkud je realiťák - typ společnosti

Respondenti působící na poradenských pozicích (10,9 %) významně četněji než manažeři (2,6 %) spolupracují s realitním makléřem doporučeným centrálou poradenské společnosti. Naopak manažeři (59,2 %) četněji než poradci (50,9 %) využívají realitní makléře mimo vlastní poradenskou společnost.

Spolupráce realiťáka s poradcem - odkud je realiťák - pozice poradce


Výzkum proběhl na vzorku 203 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 24. 11. 2021 až 20. 2. 2022.