Poradci z poolů vs. strukturálních firem: Která společnost je stabilní?

“Finanční poradci z broker poolů vnímají stabilitu poradenských firem odlišně od poradců ze strukturálních společností.”

Nejstabilnější finančně poradenskou společností je podle respondentů z řad poradců působících pod broker pooly je Broker Trust (8,29). Následují další dvě poolové firmy.

Vnímání značek - stabilita společnosti dle poradců z poolů

Nejstabilnější finančně poradenskou společností je podle respondentů z řad poradců působících ve strukturálních firmách Broker Trust (7,44), který následuje strukturální firma Broker Consulting (6,80).

Vnímání značek - stabilita společnosti dle poradců ze strukturálních firem

Finanční poradci z broker poolů hodnotí broker pooly lépe a strukturální společnosti zpravidla hůře než poradci ze strukturálních společností.

Vnímání značek - stabilita společnosti - rozdíl poradců z poolů a strukturálních firem

V grafu je zobrazen rozdíl mezi hodnocením poradců z broker poolů a ze strukturálních společností. Kladná hodnota znamená, že hodnotitelé z poolů dávali vyšší skóre než ze strukturálních firem a naopak.

Respondenti z řad finančních poradců hodnotili na škále od 0 – zcela nestabilní společnost do 10 – naprosto stabilní společnost. Měli možnost zvolit “nedokážu posoudit”.


Výzkum proběhl na vzorku 203 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 24. 11. 2021 až 20. 2. 2022.