Poradci vnímají zákaznickou zkušenost nejlépe u BT a SABu

“Vnímání zákaznické zkušenosti se od posledního průzkumu zlepšilo nejvíce v Partners. Kde se zhoršilo?”

Nejlepší hodnocení zákaznické zkušenosti mají Broker Trust (6,21) a SAB servis (6,06). Ze strukturálních firem je nejlépe hodnocen 4fin (5,54).

Vnímání zákaznické zkušenosti

Respondenti z řad finančních poradců hodnotili na škále od 0 – zaznamenávám pouze zcela negativní zkušenosti zákazníků do 10 – zaznamenávám pouze zcela pozitivní zkušenosti zákazníků. Měli možnost zvolit “nedokážu posoudit”.

Finanční poradci vnímají zákaznickou zkušenost koncových klientů poradenských společností zpravidla lépe, než jaký z nich mají celkový dojem. Nejvyšší rozdíl je u Partners Financial Services (0,77). Celkové vnímání je vyšší než vnímání klientské zkušenosti pouze u SAB servisu (-0,29).

Vnímání zákaznické zkušenosti proti celkovému vnímání značky

Kladná hodnota znamená, že poradci vnímají zákaznickou zkušenost lépe, než jaký mají celkový dojem ze společnosti. A naopak.

Ve vnímání zákaznické zkušenosti si od posledního průzkumu, který proběhl 24. 11.  2021 až 20. 2. 2022, nejvíce polepšila společnost SMS Finance (0,95) a Partners Financial Services (+0,82). Naopak nejvíce ztratily společnosti Chytrý Honza (-0,29) a INSIA (-0,15).

Změna vnímání zákaznické zkušenosti


Výzkum proběhl na vzorku 160 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 26. 5. až 21. 7. 2022.