Poradci vnímají klientskou zkušenost nejlépe u Broker Trustu

“Finanční poradci vnímají nejlépe zkušenosti klientů od Broker Trustu. Liší se ale vnímání poradců z poolů a ze strukturálních firem.”

Nejlepší hodnocení respondentů ve vnímání klientské zkušenosti mají broker pooly Broker Trust (6,67) a SAB servis (6,03). Ze strukturálních společností je nejlépe hodnocen 4fin (5,84).

Zákaznická zkušenost - celkem

Nejlépe je klientská zkušenost podle respondentů z řad poradců působících pod broker pooly hodnocena u společností Broker Trust (7,67) a SAB servis (7,00). Ze strukturálních společností je nejlépe hodnocen 4fin (5,18).

Zákaznická zkušenost - broker pooly

Nejlépe je klientská zkušenost podle respondentů z řad poradců působících ve strukturálních firmách hodnocena u společností 4fin (6,95) a Broker Trust (5,53).

Zákaznická zkušenost - MLM

Respondenti z řad finančních poradců hodnotili na škále od 0 – zaznamenávám pouze zcela negativní zkušenosti zákazníků do 10 – zaznamenávám pouze zcela pozitivní zkušenosti zákazníků.  Měli možnost zvolit “nedokážu posoudit”.


Výzkum proběhl na vzorku 110 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl v květnu 2021.