Poradci opouštějí obor kvůli propadu hypotečního trhu

“Téměř polovina poradců vnímá ve svém okolí, že lidé opouštějí činnost kvůli propadu hypotečního trhu.”

Dvě pětiny (40,2 %) respondentů vidí ve svém okolí, že jednotliví finanční poradci opouštějí svůj obor kvůli propadu hypotečního trhu. Více než dvacetina (5,9 %) pak zaznamenává odchody poradců v masivní míře.

Odcházení poradců

Pouze čtvrtina dotázaných finančních poradců (23,5 %) vnímá současnou ekonomickou situaci jako hrozbu. Tři čtvrtiny respondentů (76,5 %) současnou situaci vnímají jako příležitost.

Hrozby a příležitosti

Finanční poradci, kteří současnou ekonomickou situaci vnímají jako hrozbu, zaznamenávají významně četněji masivní (12,5 %) i jednotlivé (50 %) odchody kolegů kvůli propadu hypotečního trhu než poraci, kteří současnou situaci vnímají jako příležitost (3,8 %, 37,2 %).

Odcházení - hrozby a příležitosti


Výzkum proběhl na vzorku 103 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 31. 10. až 25. 11. 2022.