Pojištění závažných onemocnění doporučují poradci z poolů

“Pojištění závažných onemocnění klientům doporučují četněji poradci z poolů než ze strukutálních společností.”

Doporučení sjednání pojištění závažných onemocnění a typ společnosti

Podíl finančních poradců, kteří doporučují sjednání pojištění závažných onemocnění většině svých klientů, je vyšší mezi respondenty působícími pod broker pooly než mezi dotázanými ze strukturálních společností.


Výzkum proběhl na vzorku 103 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 31. 10. až 25. 11. 2022.