Pojištění domácnosti se sjednává u poradců

“Téměř polovina respondentů sjednala pojištění domácnosti u poradce. Internet významně zaostává.”

U finančního poradce sjednalo žpojištění domácnosti 45,3 % respondentů, kteří toto pojištění má sjednáno. Přímo v pojišťovně smlouvu uzavřelo 27 % dotázaných. Zcela propadlo online sjednání, které volilo jen 6,2 % respondentů.

sjednání pojištění domácnosti


Průzkum proběhl na vzorku 1 026 respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Sběr dat proběhl 11. 12. – 13. 12. 2019.