Podnikatelé s bankovním úvěrem: Věnují čas na refinancování?

“Podnikatelé buď věnují refinancování jen do 15 minut času, nebo naopak i více dní.”

Podnikatelé a refinancování

Více než třetina (35,3 %) podnikatelů, kteří čerpají spotřebitelský úvěr u banky, je ochotno věnovat refinancování úvěru do 15 minut času. Naopak čtvrtina (23,5 %) i více dní.


Výzkum proběhl na vzorku 1 036 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 7. až 19. 8. 2020.